Wydawnictwo „INFORMER” s.c. powstało 1 stycznia 1992 r. 


Działalność wydawniczą rozpoczynaliśmy od dwutygodnika „Kodeks Firmy”. W roku 1993 opracowaliśmy podstawowe druki dla budownictwa, a rok później zostały one dostosowane do nowego Prawa Budowlanego. Stworzyliśmy standardy na budowlanym rynku wydawniczym. Sukcesywnie zwiększaliśmy ilość oferowanych druków, konsultując zawartość z użytkownikami. Obecnie posiadamy kilkadziesiąt pozycji nie tylko dla budownictwa. 

W roku 2004 opracowaliśmy branżowe normy produkcji dzienników. Normy są zamieszczone na stronie www.dziennikibudowy.pl . W latach 1996 - 2006 wydawaliśmy corocznie opracowywaną książkę dla małych przedsiębiorców - „Sam prowadzę własną firmę” oraz inne mniejsze pozycje. 
Wykonujemy również usługi druku małonakładowego oraz inne usługi poligraficzne na indywidualne zamówienie. 

Prowadzimy sprzedaż zarówno hurtową jak i detaliczną, bezpośrednią i wysyłkową.
Wszystkie nasze wydawnictwa oparte są na doświadczeniach ich użytkowników. Stale poprawiamy funkcjonalność druków, uwzględniając sugestie nabywców. Dzięki temu są one zgodne nie tylko z wymogami prawa, ale również z oczekiwaniami naszych odbiorców. 

Zapraszamy


Porównaj 0