RODZAJ TOWARU

Cena detal. netto

Cena detal. brutto

Dzienniki typu DB
Dziennik budowy DB1 7 zł 97 gr 9 zł 80 gr
Dziennik budowy DB1S 10 zł 49 gr 12 zł 90 gr
Dziennik budowy DB2 10 zł 97 gr 13 zł 49 gr
Dziennik budowy DB2S 13 zł 98 gr 17 zł 20 gr
Dziennik budowy DB2a 10 zł 97 gr 13 zł 49 gr
Dzienniki typu D
Dziennik budowy D1 5 zł 77 gr 7 zł 10 gr
Dziennik budowy D2 8 zł 54 gr 10 zł 50 gr
Dziennik budowy D2a 8 zł 54 gr 10 zł 50 gr
Dziennik budowy D3 4 zł 06 gr 4 zł 99 gr
Tablice informacyjne TB
Tablica informacyjna TB-F 23 zł 98 gr 29 zł 50 gr
Tablica informacyjna TB-PP*) 23 zł 98 gr 29 zł 50 gr
Tablica informacyjna TB-PCW 34 zł 55 gr 42 zł 50 gr
Pisaki do wypisywania tablic informacyjnych
Pisak wodoodporny 2 zł 44 gr 3 zł 00 gr
Pisak wodoodporny STAEDTLER 6 zł 10 gr 7 zł 50 gr
Tablica - Ogłoszenie BIOZ
Ogłoszenie dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Tablica BIOZ 24 zł 39 gr 30 zł 00 gr
Tablice ostrzegawcze TO
wszystkie rodzaje 10 zł 97 gr 13 zł 49 gr
Akcydensy inne
Księga obmiaru robót KOR 11 zł 79 gr 14 zł 50 gr
Książka obiektu budowlanego KOB 13 zł 01 gr 16 zł 00 gr
Książka obiektu budowlanego KOB-N 11 zł 79 gr 14 zł 50 gr
Instrukcja prowadzenia KOB-poradnik **) 16 zł 19 gr 17 zł 00 gr
Książka ewidencji szkoleń i kontroli BHP 6 zł 50 gr 8 zł 00 gr
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Plan BIOZ 10 zł 97 gr 13 zł 49 gr
Książka kontroli kominiarskiej KKK 2 zł 68 gr 3 zł 30 gr
Książka usług kominiarskich KUK 5 zł 12 gr 6 zł 30 gr
Prawo budowlane po zmianach - tekst jednolity PB **) 16 zł 19 gr 17 zł 00 gr
Rejestry dla administracji
Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę RD-PB 21 zł 30 gr 26 zł 20 gr
Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę RW-PB 21 zł 30 gr 26 zł 20 gr
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku ... RD-WZ 21 zł 30 gr 26 zł 20 gr
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim wydanych w roku ... RD-KW 21 zł 30 gr 26 zł 20 gr
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym wydanych w roku ... RD-PG 21 zł 30 gr 26 zł 20 gr
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych RD-TZ 21 zł 30 gr 26 zł 20 gr
Rejestr zgłoszeń robót budowlanych na podst. art. 30 PB. RZ 21 zł 30 gr 26 zł 20 gr
Rejestry i ewidencje dla nadzorów
Ewidencja zawiadomień o kontrolach NB-EZK 21 zł 30 gr 26 zł 20 gr
Rejestr spraw NB-RS 21 zł 30 gr 26 zł 20 gr
Rejestr wydanych decyzji / postanowień NB-RP 21 zł 30 gr 26 zł 20 gr
Rejestr kontroli budów w terenie NB-RKB 21 zł 30 gr 26 zł 20 gr
Rejestr kontroli w użytkowanym obiekcie NB-RKO 21 zł 30 gr 26 zł 20 gr
Rejestr protokołów wizji lokalnych NB-RPW 21 zł 30 gr 26 zł 20 gr
Rejestr protokołów z oględzin i ekspertyz NB-RPO 21 zł 30 gr 26 zł 20 gr
Rejestr ocen materiałów zawierających azbest NB-ROM 21 zł 30 gr 26 zł 20 gr
Rejestr z przeprowadzonych kontroli okresowych NB-RPK 21 zł 30 gr 26 zł 20 gr
Ewidencja decyzji o pozwoleniu na budowę NB-ED 21 zł 30 gr 26 zł 20 gr
Ewidencja otrzymanych zgłoszeń NB-EZ 21 zł 30 gr 26 zł 20 gr
Ewidencja obiektów budowlanych EOB
Skoroszyt do wpięcia rozdziałów EOB - TECZKA 15 zł 36 gr 18 zł 89 gr
Ewidencja budynków EOB - BUDYNKI 8 zł 86 gr 10 zł 90 gr
Ewidencja budowli EOB - BUDOWLE 8 zł 86 gr 10 zł 90 gr
Ewidencja dróg kołowych EOB - DROGI 8 zł 86 gr 10 zł 90 gr
Ewidencja obiektów mostowych EOB - MOSTY 8 zł 86 gr 10 zł 90 gr
Ewidencja rurociągów EOB - SIECI 8 zł 86 gr 10 zł 90 gr
Ewidencja innych obiektów budowlanych EOB - INNE 8 zł 86 gr 10 zł 90 gr
Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych EOB-KOB 8 zł 86 gr 10 zł 90 gr
Protokoły w bloczkach
zwykłe 15 zł 04 gr 18 zł 50 gr
samokopiujące 19 zł 92 gr 24 zł 50 gr
Dla zarządców dróg i mostów
Książka drogi KD 15 zł 90 gr 19 zł 56 gr
Dziennik objazdu dróg DOD 15 zł 90 gr 19 zł 56 gr
Dziennik objazdu dróg DOD DUŻY 23 zł 90 gr 29 zł 40 gr
Książka obiektu mostowego K-MOST 15 zł 90 gr 19 zł 56 gr
Książka tunelu K-TUNEL 15 zł 90 gr 19 zł 56 gr
Wykaz obiektów mostowych dla mostów, wiaduktów, estakad i kładek dla pieszych W-MOST 15 zł 90 gr 19 zł 56 gr
Wykaz tuneli dla tuneli drogowych W-TUNEL 15 zł 90 gr 19 zł 56 gr
Wykaz tuneli dla przejść podziemnych W-PRZEJŚCIE 15 zł 90 gr 19 zł 56 gr
Wykaz przepustów W-PRZEPUST 15 zł 90 gr 19 zł 56 gr
Wykaz promów W-PROM 15 zł 90 gr 19 zł 56 gr
Karta obiektu mostowego KARTA-OM 1 zł 60 gr 1 zł 97 gr
Album na karty obiektów mostowych ALBUM 39 zł 00 gr 47 zł 97 gr

*) wysyłka powyżej 10 szt.

**) VAT 5%

Koszty przesyłki pokrywamy przy jednorazowym zakupie na kwotę netto powyżej 1000 zł,

Dla stałych klientów przesyłka gratis oraz ceny hurtowe


Porównaj 0